Култренинг Ноември

EN↓ Придружете ни се на редовни отворени часови за техники на современ танц и истражување на движење во Кино Култура!!!

Отворени часови Култренинг се одржувaат СЕКОЈ ПОНЕДЕЛНИК во 17.30 часот во Кино Култура.

Часовите се водат од локални и меѓународни танцови уметници со професионално искуство и едукација во областа на современиот танц, и се отворени за сите заинтересирани за поинаков пристап кон телото, движењето и современиот танц.
Претходно искуство не е потребно. Учеството е бесплатно.

контакт: kultrening@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/Kultrening/14963330_1626181217676050_4985674745949104276_n

Во понеделник 14.11.2016  во 17.30 часот ве очекуваме на Култренинг во Кино Култура со Сабрина Железник! Нејзината танцова пракса се вика Movement of Love и ги истражува трагите на љубов во телото. Овој пат ќе се фокусираме на скелетот како структура на нашето тело и емоции.


EN»

Lokomotiva – as a part of program in Kino Kultura is starting with open regular trainings of contemporary dance techniques and movement research: KULTRAINING!

Open classes Kultraining will be held every MONDAY at 17.30 at Kino Kultura!

They will be held by local and international dance professionals and open for everyone interested in different approaches to dance and movement.
Previous experience in dance is not compulsory. Participation is free of charge.

See you in Kino Kultura!
Contact: kultrening@gmail.com

On Monday 14.11.2016 at 17.30 we expect you at Kultrening in Kino Kultura with Sabrina Zeleznik! Her dance practice called Movement of Love  explores the traces of love in the body. This time we will focus on skeleton like structure of our body and emotions.