Контра Кадар СК 44: Boogie Nights

EN↓20.11.2017@ 20:00

Контра Кадар Скопје повторно во градот! По филмската одисеја на Cinedays, од понеделник продолжуваме со кино, но, во случајов, зачинето со дискусија по проекцијата.

Започнуваме со жешка тема: „Порнографија: слобода или ропство?“ Вовед во темата ќе ни биде култниот филм на Пол Томас Андерсон (Paul Thomas Anderson), »Boogie NIghts«, со Марк Волберг (Mark Wahlberg) и Брт Рејнолдс (Burt Reynolds) во главните улоги.

Филмот се смета за еден од најдобрите влезови во светот на порно индустријата и нејзините светли и темни страни. Објективен и веристичен, »Boogie Nights« е совршена основа за дискусија на темата.

Гостинка ќе ни биде Irena Cvetkovik, активистка, борец за човекови права и правата на маргинализираните заедници.

Се гледаме во понеделник, 20:00 часот во KINO Kultura.

Влез слободен!


EN»

KONTRA KADAR SK is back to the city! After the movie odyssey at Cinedays, we continue with movie projections from Monday, but, in this case, peppered with a discussion after the screening.

We start with a hot topic: “Pornography: Freedom or Slavery?” An introduction to the topic will be our cult film by Paul Thomas Anderson, “Boogie NIghts”, Mark Wahlberg and Burt Reynolds, in the main roles.

The film is regarded as one of the world’s best entrances to the porn industry and its bright and dark sides. Objective and vivid, “Boogie Nights” is the perfect basis for discussion of the topic.

A guest will be Irena Cvetkovik, an activist, a human rights activist and the rights of marginalized communities.

See you on Monday, 8 pm at KINO Kultura.

Free entrance!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*