Приредба „Das Weihnachtsabenteuer“/„Божиќна авантура“

EN↓ 20.12.2017 @ 18:00

🎅 Бидете дел од божиќната авантура! 🎅
Seien Sie ein Teil des Weihnachtsabenteuer!
Germanski Jazicen Centar – Deutsches Sprachenzentrum во соработка со Здружението за дислексија Ајнштајн и оваа зима Ве покануваат на заедничка приредба „Das Weihnachtsabenteuer“/„Божиќна авантура“.
Бидете дел од нашата приредба и помогнете ни да ја подигнеме јавната свест за дислексијата.
🎁


EN» 20.12.2017@ 18:00

🎅 Be a part of the Christmas Adventure! 🎅
Seien Sie ein Teil des Weihnachtsabenteuer!
German Jazicen Center – Deutsches Sprachenzentrum in cooperation with the Dyslexia Association Einstein this winter invite you to a joint performance “Das Weihnachtsabenteuer” / “Christmas Adventure”.
Be part of our performance and help us raise public awareness about dyslexia.