„Време и беспаќа“ – селекција на кратки анимирани филмови

EN↓ 23.12.2017 @ 10:00

„Време и беспаќа“ е избор на кратки анимирани филмови сработени во различни стилови, кои исклучително суптилно, со слика и звук, творечки ги промислуваат можеби најтешките проблеми на човекот: времето, смислата и слободата.

„Штимање инструменти“ – Јежи Куча (2000)
„Танго“ – Збигњев Рибшињски (1980)
„Лавиринт“ – Јан Леница (1963)
„Кафези“ – Мирослав Кијович (1971)
„Времето на мршојадецот“ – Зофија Орачевска (1987)
„Скали“ – Стефан Шабенбек (1969)
„Пат“ – Мирослав Кијович (1971)
„Патување“ – Даниел Шчехура (1970)

Проекцијата на оваа селекција ќе се одржи како дел од
Фестивал ArtArea на 23 декември, сабота, со почеток од 10:00, во KINO Kultura.


EN» 23.12.2017 @ 10:00

This event is a selection of short animated films made in different styles, which, with image and sound,  extremely subtle and creatively  are reflecting perhaps the most difficult human problems: time, meaning, and freedom.

The projection is part of the Festival ArtArea