Што треба да се прави со Ск2014?

EN↓ 30.06.2017//13:00 Јавна дискусија за можностите за справување со последиците од најскапата и најголема државна инвестиција во псевдо-културата. Експерти од областа на културното наследство и […]

„АУДИЦИЈА“- дипломска претстава на класата Драмски актери на ред. проф. д-р. Сузана Киранџиска и доц. м-р. Кристина Леловац

EN↓29.05 (Понеделник) / 30.05 (Вторник) 20:00 „АУДИЦИЈА“- Александар Галин дипломска претстава на класата Драмски актери на ред. проф. д-р. Сузана Киранџиска и доц. м-р. Кристина […]

1 2 3 11