Што треба да се прави со Ск2014?

EN↓ 30.06.2017//13:00 Јавна дискусија за можностите за справување со последиците од најскапата и најголема државна инвестиција во псевдо-културата. Експерти од областа на културното наследство и […]