Градот Моли: Ме Угушивте Ме Боли!

EN↓ 20.10.2017 @ 19:00
ГРАДОТ МОЛИ: МЕ УГУШИВТЕ МЕ БОЛИ!
Оваа детска едукативна еко претстава е создадена во соработка со Skopje Smog Alarm и Колектив Ветерница и на интересен начин го обработува проблемот со аерозагадувањетое обидувајќи се да испрати сериозна порака дека сите треба активно да се вклучиме во заштита на воздухот во нашиот град, од чија загаденост страдаме сите, а особено најмладите.
Локација: KINO Kultura
Почеток: 19 часот
Влез: 100 денари

Влезниците може да си ги резервирате на veternicainfo@gmail.com или на тел. 078 231 030 или 078326 335


EN» 20.10.2017 @19:00

CITY BEGS : YOU SUFFOCATED ME, IT HURTS!
This educational eco performance is created in collaboration between Skopje Smog Alarm and Колектив Ветерница  and in interesting way deals with the problem of air pollution, trying to send a serious message that everyone should actively engaged in protecting the city from air pollution, from which everyone are suffering, especially the youngest one.
Location : KINO KULTURA
Start: 19:00
Entrance: 100 MKD
Reservation of the tickets on veternicainfo@gmail.com or 078 231 030 and 078 326 335