Премиeрна проекција на филмот „Човекот Делфин“ во Кино Култура

EN↓02.11.2017 @ 20:00

„А сега замисли си дека си делфин и дека живееш слободно според своите потреби. Во секој од нас спие по еден делфин“, вели човекот кој ги помести границите на човечкото тело и ум, но не заради рекордите, ами заради слободата што се раѓа во длабокото, каде што синото повеќе не е сино, каде што небото и чувствата стануваат сеќавања, каде што тишината е потполна, а времето не постои.

Приказната за францускиот делфин премиерно ќе ја раскажеме трипати.
Онлајн карти тука -> https://goo.gl/8skSzq на врата, но и на продажните места -> https://goo.gl/FQDPBM

– 2.11. (четврток) / 20.00 ч. / KINO Kultura, Скопје / цена: 100 ден.
– 3.11. (петок) / 20.00 ч. / НУ Центар за култура “Григор Прличев” – Охрид/ цена: 100 ден.
– 4.11. (сабота) / 20.00 ч. / Спомен куќа „Браќа Миладиновци“, Струга во соработка со Drimon Festival / цена: 100 ден.

Ова е воодушевувачката приказна за легендарниот Жак Мајол, кој во 1976 година прв ќе ја достигне длабочината од 100 метри со слободно нуркање. Ретки архивски исечоци и неверојатни современи подводни снимки ни го доближуваат животот на човекот-делфин, кој е главната инспирација и за „Големото синило“ на Лик Бесон.

Кој би рекол дека оддалечувањето од површината, каде што сè ни е познато, значи доближување до себеси и до морето од каде што сме излегле? Кој би рекол дека спокој е можен кога кислородот ни е ограничен? Кој би рекол дека задржувањето на здивот може да ни ги наполни градите со слобода?

Dolphin Man / 2017 / 78’
Франција, Италија

Режисер: Lefteris Charitos
Сценарио: Lefteris Charitos, Yuri Averof
Наратор: Jean-Marc Barr
Снимател: Stelios Apostolopoulos
Монтажа: David Kazala
Музика: Mathieu Lamboley
Продукција: Rea Apostolides, Yuri Averof, Ed Barreveld and Estelle Robin


EN» 02.11.2017 @20:00

“Imagine now being a dolphin. Free to live according to your needs. There is a dolphin dormant in all of us”, said the man who pushed the limits of the human body and mind but not for the sake of setting records but for the freedom that rises deep below the surface where the blue is no longer blue, where the sky and one’s feelings turn into memories, where silence is complete and time nonexistent.

This is the breathtaking story about the legendary Jacque Mayol who became in 1976 the first free diver to descend to 100 meters. Rare archive footage and stunning contemporary underwater photography bring closer the life of the Dolphin Man, who also inspired Luc Besson’s “The Big Blue”.

Who would say that going down below the surface, leaving behind everything and everyone we know, would bring us closer to ourselves and to the sea where we originally came from? Who would think that peacefulness is possible when the supply of oxygen is limited? Who could possibly comprehend that holding breath can make us feel free?

MakeDox tells the story of the French Dolphin for the first time, in three cities:
– 2 November (Thursday) / 20:00 / Kino Kultura, Skopje / ticket: 100 MKD
– 3 November (Friday) / 20:00 / Culture Center “Grigor Prlichev”, Ohrid / ticket: 100 MKD
– 4 November (Saturday) / 20:00 / Brothers Miladinov Memorial House, Struga, in cooperation with DreamOn Festival / ticket: 100 MKD

Dolphin Man / 2017 / 78’
France, Italy

Director: Lefteris Charitos
Script: Lefteris Charitos, Yuri Averof
Narrator: Jean-Marc Barr
Cinematography: Stelios Apostolopoulos
Editing David Kazala
Music: Mathieu Lamboley
Production: Rea Apostolides, Yuri Averof, Ed Barreveld and Estelle Robin

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊
Фото натпревар / Photo Competition #MyBlueEurope
-> https://goo.gl/tNE13F <-
🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊

Moving Docs #MovingDocs The Big Blue #TheBigBlue #DolphinManFilm#MakeDox